CÔNG TY CỔ PHẦN LABAN CORP

Công ty cổ phần Laban Corp được chính thức thành lập từ ngày 10.11.2019. Tiền thân Labancorp là đội ngũ nhân sự La Bàn Tour với mong muốn mở rộng nhanh hơn quy mô cũng như tham gia nhiều hoạt động hơn trong lĩnh vực dịch vụ Du Lịch. 

Laban Corp tham gia và tất cả các hoạt động liên quan đến ngành du lịch:

  • Tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước.
  • Xây dựng các kênh bán dịch vụ du lịch trực tuyến.
  • Xây dựng các kênh thông tin thú vị cho khách du lịch. 
  • Cung cấp các dịch vụ công nghệ, giải pháp cho doanh nghiệp du lịch.

 

CÁC THƯƠNG HIỆU